กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คาพาซิทีฟอิมมูโนเซนเซอร์ที่มีความไววิเคราะห์สูงสำหรับตรวจวัดฮิวแมนซีรั่มอัลบูมิน โดยการโมดิฟายด์อิเล็กโทรดทองด้วยโพลีพาราฟีนิลีนไดอะมีน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy