กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความบริสุทธิ์ของผลึกนาโนแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่สังเคราะห์จากกากบูดูโดยวิธีการแคลไซน์และการดูดซับยาปฏิชีวนะ streptomycin เบื้องต้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy