กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของการพัฒนาเส้นใยเห็ดบางชนิดจากการใช้มันเทศ กล้วยหิน และข้าวโพดฝักอ่อน ทดแทนมันฝรั่งในอาหารเลี้ยงเชื้อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy