กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเตาเผาแบบรังผึ้งกักเก็บความร้อนสำหรับอบเมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์ปะกาอำปึลจังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF