กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของชนิดและสีของภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของเมลอน และอุณหภูมิของวัสดุปลูก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy