กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวโดยใช้เชื้อ Acetobacter pasteurianus TISTR 102 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF