กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสตาร์ชมันสำปะหลังแบบพรีเจลาทิไนซ์และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อคุณภาพของ แครกเกอร์ที่ทำจากข้าวกล้องงอก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF