กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุณหภูมิที่เหมาะสมและสภาวะการเตรียมขั้นต้นร่วมต่อคุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy