กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการเคลือบเมล็ดร่วมกับ Streptomyces sp. CU-02 ต่อคุณภาพ และการควบคุมโรคเน่าคอดินในผักกาดขาวปลี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy