กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกจุลินทรีย์ทนร้อนที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานขนมจีน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF