กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดจากต้นโคลงเคลงด้วยเทคนิค HPTLC และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF