กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสารสกัดจากผักหวาน (Sauropus androgynus (Linn.) Merr.) ผักชีลาว (Anethum graveolens Linn.) และย่านาง (Tiliacora triandra Diels.) ต่อการควบคุมการงอกและ การเจริญเติบโตของไมยราบเครือ (Mimosa invisa Mart. Ex Colla.) และกระถิน (Leucaena leucocephala) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy