กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่แบบแตะกัน V416 เจอร์มีนี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF