กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเหมาะสมของน้ำประปาและน้ำบ่อตื้นสำหรับการบริโภคของชุมชนพื้นที่ตำบลสำนักขามในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy