กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์ Bacillus sp. Ks5 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy