กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้สีย้อมธรรมชาติจากสารสกัดแก่นฝาง (Biancaea sappan (L.) Tod.) สำหรับย้อมสีโครโมโซม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy