กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของแมกนีเซียมร่วมกับ Bacillus subtilis สายพันธุ์ SM1 ต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Rigidoporus microporus สายพันธุ์ NK6 ในระดับห้องปฏิบัติการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy