กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จลนพลศาสตร์ของความคงตัวและผลกระทบของรงควัตถุจากเชื้อรา Monascus sp. YRU01 ที่ใช้เป็นสีผสมอาหารในไส้กรอกไก่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy