กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้กล้องดิจิตอลร่วมกับการวิเคราะห์ทางด้านสีสำหรับการตรวจวัดคุณภาพดินอย่างง่ายในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy