กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของไข่ไก่และผู้ซื้อในตลาดสดที่ตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย และอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy