กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตทุเรียนแทนยางพาราของเกษตรกร ในโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy