เทคโนโลยีการลดกำลังงานสูญเปล่าในวงจรกรองการรบกวนทางสายเมน

Authors

  • บุญชัด เนติศักดิ์ รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 0812887483

Keywords:

การลดกำลังงานสูญเปล่า, วงจรกรองการรบกวนทางสายเมน, Reduce Power loss, Line Noise Filter

Abstract

วงจรกรองการรบกวนทางสายเมนในเครื่องใช้ไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้ตัวต้านทานต่อไว้เพื่อ คายประจุออกจากตัวเก็บประจุ X ให้หมดก่อนเวลา 1 วินาที ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความ ปลอดภัยจากไฟฟ้าตกค้างดูดหลังจากถอดปลั๊ก ตัวต้านทานคายประจุนี้จะต้องต่อคร่อมตัวเก็บประจุ และสายเมนอยู่ตลอดเวลา จึงมีกำลังไฟฟ้าจำนวนคงที่สูญเปล่าผ่านตัวต้านทานเมื่อไฟจ่ายเข้ามาที่ สายเมน เพื่อลดกำลังงานที่สูญเปล่าจากตัวต้านทานคายประจุ สามารถออกแบบวงจรที่ใช้ เทคโนโลยีจากชิป ตระกูล CAPZero™ มีวงจรตรวจจับกระแสไฟที่สายเมน และวงจร back-to-back MOSFET ที่ทำหน้าที่ตัดตัวต้านทานออกจากวงจรเมื่อมีกระแสไฟ และทำหน้าที่ต่อตัวต้านทานเข้า วงจรเมื่อไม่มีกระแสไฟ ซึ่งจะทำให้ลดการสูญเปล่าของกำลังไฟฟ้าจากที่เคยสูญเสียลงไปได้ ประมาณ 84 – 98 เปอร์เซ็นต์ ที่แรงดัน 220 VAC และยังสามารถคายประจุไฟฟ้าตกค้างได้อย่าง ปกติ โดยการทำงานของวงจรกรองการรบกวนทางสายเมนยังคงมีคุณสมบัติคงเดิมทุกประการ

 

Technology to Reduce Power Loss in Line Noise Filter Circuit

Line noise filter circuits need a resistor to discharge the X-capacitor in less than 1 second and so protect users from residual electric shocks after unplug. Typically this is achieved by placing discharge resistors directly across the capacitor and AC main lines but this results in a constant power loss while AC is supplied. To reduce power loss from discharge resistors, CAPZero™ family chip technology, coupled with AC detector and back-to-back MOSFET, can switch off block current flows through resistors when AC is applied at main lines and switch on connect resistors to discharge current from capacitor when AC is absent from main lines. This can be used to eliminate power losses through discharge X-capacitor resistors at a level of about 84- 98% of main input voltage at 220 VAC while retaining all the characteristics of line noise filters.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย