การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการกักเก็บ

Authors

  • อาทิตย์ วังนัยกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร 054-237392 โทรสาร 054-241079

Keywords:

ปริมาณน้ำในเขื่อน, ปริมาณน้ำกักเก็บ, ปริมาณน้ำใช้งาน, Water in the dam, storage volume, Water use

Abstract

-

 

Study of Relationships between Bhumibol Dam, the Amount of Water on the Factors that Affect the Amount of Storage Volume

This article studied the amount of water in Bhumibol Dam, Sam Ngao District, Tak Province. The data used in this study were the quantity of water in Bhumibol Dam (m3), the amount of water flowing into Bhumibol Dam (m/s), the amount of water released from the dam for use in agriculture (m/s), the amount of water released per day to maintain the ecosystem in the watershed (m/s), the level of water use (m), and the amount of water evaporating from the dam (mm). These data were obtained between 2005 and 2010. Multiple linear digressions were used to analyze the data. The data on the average monthly quantity of water in the dam and the level of water use were analyzed. The results showed that the water storage of the Bhumibol Dam correlated with the level of water use at the significant level of 0.05

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย