การออกแบบและสร้างเครื่องดูดน้ำลายแบบอัตโนมัติ

Authors

  • ศุภวุฒิ ผากา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร 054-237399 ต่อ 1306 โทรสาร 054-241079

Keywords:

การออกแบบ, เครื่องดูดน้ำลาย, อัตโนมัติ, Design, Automatic, Saliva Suction

Abstract

-

 

Design and Build of Automatic Saliva Suction

This paper describes the design and construction of an automatic saliva suction device to facilitate the process of dental care. It was found that a common problem encountered by dentists was that the suction machine was not fitted with a retracting device for when the suction tube touched the internal organs of the patients. The research thus aimed to build an automatic saliva suction device to help dental patients who have difficulty swallowing and expectorating, The automatic saliva suction device relied on vacuum pressure switches to detect and send signals to control the operation of the suction system according to specified values. The device is designed to be portable. It can also be used with emphysema patients, The device was tested by 21 physicians and patients and the result showed that the device has a satisfaction rate of 82.2 percent.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย