การศึกษาและการประเมินความเสี่ยงการวิบัติของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดอุตรดิตถ์

Authors

  • เจนศักดิ์ คชนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร 081-0418216

Keywords:

การวิบัติ, การประเมินความเสี่ยง, อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, โครงสร้างหลัก, โครงสร้างรอง, Failure, Risk Assessment, Reinforced Concrete Building, Main Structure, Sub Structure

Abstract

-

 

A Study of Reinforced Concrete Building Failure and Risk Assessment in Uttaradit

This paper presents a damage analysis of reinforced concrete buildings in Uttaradit province in order to identify the causes and types of damage, and solutions, prevention and risk assessment of the failures, The study found that there are 5 types of damages: wall cracking (46.75%), slab cracking (30.39%), ceiling damage (11.43%), paint coming off walls (10.39%), and beam cracking (1.04%), The main causes of damage are 1. Shoddy construction, 2. Low quality materials and 3, Poorly skilled workers. Damage can be improved by 3 methods: 1. demolishing and rebuilding, 2. fully renovating, and 3, partly renovating. Damage can be prevented by following correct engineering methods for buildings, using standard construction materials, and monitoring construction according to set standards, In terms of risk assessment, wall cracking, slab cracking, and beam cracking were rated as moderately damaging and needed to be taken care of, while ceiling damage and paint coming off was rated as slightly damaging.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย