การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ เพื่อติดตามการทำงานของผู้รับเหมาช่วงในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

Authors

  • นิวิท เจริญใจ รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พีรพล โอสถาพร นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

การพัฒนาระบบ, สารสนเทศ, ติดตาม, ผู้รับเหมาช่วง, บริหารโครงการก่อสร้าง, Development, MIS, Monitoring, Subcontractors, Construction Project Management

Abstract

-

 

The Development of Management Information System for Monitoring Subcontractors in Construction Project Management

The purpose of the study was to develop a management information system (MIS) to monitor the work progress of subcontractors in a construction project and to analyze problems concerning communication between the subcontractors and the employers. The aim was to minimize confusion and miscommunication, which leads to time and budget problems. It was found that the main obstacle was a lack of information sharing and document filing. As a result, two computer programs were developed to facilitate an information system. MICROSOFT SQL SERVER MANAGEMENT 2008 was used to create a database and MICROSOFT VISUAL STUDIO 2005 was used for source code. The system was run on WINDOW OS via INTERNET EXPLORER. The two programs were called Construction Project Management (CPM) and were installed to organize files and documents concerning the construction work. The CPM was later used to process documents from the Inspection Department at the construction site on Thapae Road, Chiang Mai, Thailand The result showed that prior to the use of CPM, the percentages of completed assignments in August and September 2009 were at 66.30 and 67.38 respectively. After CPM was implemented in October and November 2009, the percentages of completed assignments increased to 71.84 and 75.18 respectively. CPM has enhanced the effectiveness of the inspection process and construction management.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย