พฤติกรรมของอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายใต้แรงแผ่นดินไหว

Authors

  • อรุณเดช บุญสูง

Keywords:

แผ่นดินไหว, การเสียรูป, การวิเคราะห์โครงสร้าง, โมเมนต์ดัด, Earthquake, Deformation, Structural Analysis, Bending Moment

Abstract

-

 

Behavior of Industrial Technology Faculty Building in Uttaradit Rajabhat University Under Earthquake Load 

An objective of this research is to study behavior of building of Faculty of Industrial Technology, Uttaradit Rajabhat University under earthquake load focusing on changing of internal force and structural deformation. This research assigned the earthquake load by using Uniform Building Code, UBC, which is equivalent static force loaded on 2 directions of forces, a short side and a long side of bUilding. The study found that when loading the earthquake load on the long side of building, a bending moment in a beam is 1,227 kN-m, a shearing force in a beam is 1,715 leN, an axial force is 2,390 leN, a bending moment in a column is 129 leN-m, and a stress in a slab is 25 Mpa. Maximum displacement of the structure was shown when assigned the earthquake load on the long side of building.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย