10. ผลกระทบของสารลดน้ำพิเศษต่อสมบัติทางกายภาพของเซลลูล่าคอนกรีตผสมเถ้าก้นเตา

Authors

  • อภิวัฒน์ ศรีภูมั่น
  • เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
  • กริสน์ ชัยมูล

Keywords:

เซลลูล่าคอนกรีต, เถ้าก้นเตา, สารลดน้ำพิเศษ, คอนกรีตมวลเบา, Cellular concrete, Bottom ash, Superplasticizer, Lightweight concrete

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของสารลดน้ำพิเศษต่อเซลลูล่าคอนกรีตผสมเถ้าก้นเตา ซึ่งทำจากปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ต่อทรายในอัตราส่วน 1 : 1 โดยน้ำหนักและใช้ปริมาณโฟมร้อยละ 50 โดยปริมาตร จากนั้นแทนที่ทรายด้วยเถ้าก้นเตาในอัตราส่วนร้อยละ 0 50 75 และ 100 โดยน้ำหนักทรายและผสมสารลดน้ำพิเศษในอัตราส่วนร้อยละ 0 0.5 1.0 และ 1.5 โดยน้ำหนักปูนซีเมนต์ จากผลการทดสอบพบว่าเซลลูล่าคอนกรีตที่แทนที่ทรายด้วยเถ้าก้นเตาในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นมีค่ากำลังรับแรงอัด หน่วยน้ำหนักและการหดตัวแห้งลดลง แต่การดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนการใช้สารลดน้ำพิเศษในเซลลูล่าคอนกรีตผสมเถ้าก้นเตาพบว่ากำลังรับแรงอัดและหน่วยน้ำหนักมีค่าเพิ่มขึ้นแต่ดูดซึมน้ำและการหดตัวแห้งลดลงตามปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่เพิ่มขึ้น

The Effect of Superplasticizer on the Physical Properties of Cellular Concrete Containing Bottom Ash.

This research studied the effects of superplasticizer on bottom ash cellular concrete made from Portland cement and sand mixed at a ratio of 1:1 by weight and with a foam content of 50% by volume. Sand was replaced by bottom ash at mixtures of 0 50 75 and 100% by weight of sand and superplasticizer was used at 0 0.5 1.0 and 1.5% by weight of cement. The experimental results showed that increasing the amount of bottom ash in cellular concrete decreased its compressive strength, density and drying shrinkage but increased water absorption. The use of superplasticizer increased compressive strength and density while water absorption and drying shrinkage decreased with increasing quantities of superplasticizer. 

Downloads

Published

2016-06-10