กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของด้วงเต่า Serangium japonicum และแตนเบียน Eretmocerus sp. ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci ในพริก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF