กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF