กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของวิธีการตอนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบซาก ของแพะลูกผสม (แบล็คเบงกอล x ซาเนน) เพศผู้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF