ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Main Article Content

Sriarpa Auchayasawat

Abstract

Background and Objective: Depression is a primary significant cause of the disability. The clinical medical students  must  work on ward other than studying in lecture section, resulting in both physical and mental stress. This research aimed to study the prevalence and factors associated with depression among the clinical medical students.


Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted. The questionnaire consisted of general basic information and depression assessed by 2 Questions (2Q) for screening and 9 Questions (9Q) for assessed depressive symptom.  The electronic questionnaires were sent to all of 133 clinical medical students in the period of 1 – 31 July 2019. The data was analyzed using  SPSS Statistics version 22. The descriptive statistics consisting of number, percentage, maximum, minimum, mean, standard deviation, median and interquartile range. Analytical statistics consisting of Chi-square and Fisher’s exact test.  


Results: There were 92 partcipants. The prevalence of depression was found in 36 persons (39.1%; 95%CI 29.1- 49.9). Most of the clinical medical students had mild depression for 22 persons (23.9%). The factor associated with depression was the dropout clinical medical studens (p-value = 0.043).


Conclusion: One third of clinical medical students were depression. Suggest to screening and monitoring of depression in the clinical medical students particularly in the dropout clinical medical studens.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Auchayasawat S. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. SRIMEDJ [Internet]. 2021 Apr. 7 [cited 2023 Feb. 5];36(2):200-8. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/249585
Section
Original Articles

References

1. Benjamin James Sadock, Virginia Alcott Sadock, Pedro Ruiz. Mood disorders. In: Julie Goolsby, Jamie Elfrank, Kristina Oberle, Andrea Vosburgh, editors . Synopsis of psychiatry: 11th edition. Wolters Kluwer, 2015:347-80.
2. World Health Organization [internet]. Depression. [updated Jan 30, 2020; cited Nov 19, 2020]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression.
3. Kittirattanapaiboon P, Tantirangsee N, Chutha W, Tanaree A, Kwansanit P, Assanangkornchai S, et al. Prevalence of mental disorders and mental health problems: Thai national mental health survey 2013. [internet] [cited Nov 19, 2020]. Available from: https://dmh.go.th/ebook/files/prevalence_of_M_disorder_MH_problems_TNMHS2013.pdf.
4. รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต (ใช้ประชากรปี 2560 ในการคำนวณ). [internet] [cited Mar 24, 2019]. Available from: http://www.thaidepression.com/www/report/main_report/pdf/ahb-25-02-19_mix.pdf.
5. Sidana S, Kishore J, Ghosh V, Gulati D, Jiloha RC, Anand T. Prevalence of depression in students of a medical college in New Delhi: A cross-sectional study. Australas Med J 2012; 5:247-250.
6. Ngasa SN, Sama CB, Dzekem BS, Nforchu KN, Tindong M, Aroke D, et al. Prevalence and factors associated with depression among medical students in Cameroon: a cross-sectional study. BMC Psychiatry 2017; 17: 216-222.
7. Kanokwan Limsricharoen, Nasamapon Handee, Sudsabuy Chulakdabba. Prevalence and Associated Factors of Depression in Second to Sixth Years Medical Students, Faculty of Medicine in Thailand. J Psychiatr Assoc Thailand 2014; 59(1): 29-40.
8. Silva V, Costa P, Pereira I, Faria R, Salgueira AP, Costa MJ, et al. Depression in medical students: insights from a longitudinal study. BMC Med Educ 2017; 17:184.
9. Zaid A Mahroon, Saif M Borgan, Charlotte Kamel , Wendy Maddison, Maeve Royston, Claire Donnellan. Factors Associated with Depression and Anxiety Symptoms Among Medical Students in Bahrain. Acad Psychiatry 2018; 42: 31–40.
10. ธรณินทร์ กองสุข, เกษราภรณ์ เคนบุปผา, จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน,สุพัตรา สุขาวห, รุ้งมณี ยิ่งยืน,ศักดา ขำคม. The Reliability and validity of the 9 Questions for Assessment of Depressive Symptom comparison with the Hamilton Rating Scale for Depression. [internet] [cited Mar 24, 2019]. Available from: https://www.prasri.go.th/res/depression/2553.php.
11. Thoranin Kongsuk, Suwanna Arunpongpaisal, Supachai Janthong, Benjamas Prukkanone, Supattra Sukhawaha, Jintana Leejongpermpoon. Criterion-Related Validity of the 9 Questions Depression Rating Scale revised for Thai Central Dialect. J Psychiatr Assoc Thailand 2018; 63(4): 321-334.
12. Dahlin M, Joneborg N, Runeson B. Stress and depression among medical students: a cross-sectional study. Med Educ 2005; 39: 594-604.
13. Dyrbye LN, Thomas MR, Power DV, Durning S, Moutier C, Massie FS Jr, et al. Burnout and serious thoughts of dropping out of medical school: a multi-institutional study. Acad Med 2010; 85: 94-102.
14. Rawan Masri, Murtaza Kadhum, Sarah Marie Farrell , Almu'atasim Khamees, Hasanen Al-Taiar, Andrew Molodynski. Wellbeing and mental health amongst medical students in Jordan: a descriptive study. Int Rev Psychiatry 2019; 31: 619-625.
15. Panom Ketumarn, Nantawat Sitdhiraksa, Gobhathai Sittironnarit, Kanokwan Limsricharoen, Panate Pukrittayakamee, Kamonporn Wannarit. Mental Health Problems of Medical Students
Retired from the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, 1982-2007. J Psychiatr Assoc Thailand 2013; 58(3): 271-282.