วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศรีสะเกษ
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ 105 บ้านยาง โดยใช้ตัวแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy