กลับไปที่รายละเอียดของบทความ the เครื่องคัดแยกเกรดแตงโดยใช้การตรวจวัดน้ำหนักแบบโมอัตโนมัติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF