กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการเพิ่มระดับอุณหภูมิตามแนวโน้มภาพฉายอนาคต RCP4.5 และ RCP8.5 ที่มีต่อปริมาณผลผลิตสตาร์ช และค่าความหวานของข้าวไทย: พันธุ์ กข29 และไรซ์เบอรี่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy