กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการจัดการน้ำและอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข41 ภายใต้การปลูกแบบนาหว่านน้ำตม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy