กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล