กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการใช้เถ้าชีวมวลผสมจากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรร่วมกับเปลือกไม้ที่มีต่อสมบัติดิน ผลผลิตและคุณภาพอ้อย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล