กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปลาช่อนของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรและอ่างทอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล