กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้บริโภค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy