กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดข้าวที่ปลูกในเนื้อดินแตกต่างกัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล