กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับ QTLs ที่ควบคุมลักษณะอายุวันออกดอกสั้น ในประชากร BC5F2 ของคู่ผสมระหว่างข้าวไวต่อช่วงแสงพันธุ์ กข6 และข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง พันธุ์ ไทชุง 65 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy