กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการพ่นโพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) ทางใบต่อปริมาณธาตุอาหาร การติดผล และคุณภาพผลของส้มโอ (Citrus grandis Obs.) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy