กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการวางแนวปะการังเทียมต่อชาวประมงพื้นบ้านใน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy