กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าว กรณีศึกษาเกษตรกร ผู้เช่าที่ดินกับเกษตรกรเจ้าของที่ดิน ในพื้นที่ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy