กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจสอบสารเคมีตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักสด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประสิทธิภาพในการล้างผักต่อสารเคมีตกค้างในผักคะน้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy