กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy