กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความสามารถในการทนเค็มของเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วงในสภาพโรงเรือน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy