กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักสดที่ร้านค้าในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy