กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรับรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร ผู้ปลูกองุ่นรับประทานสด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy